Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
 

کاری داوطلبانه برای پناهندگان

 

 

اگر شما مدتی در آلمان استید و می خواهید داوطلب شوید؟ آیا می توانید تصور کنید از افرادی که به تازگی به شهر مونشن آمده اند، حمایت کنید؟

 

برای افرادی که در اینجا کاملاً تازه امده اند، اغلب بسیار مفید است که با افرادی که قبلاً پروسه مشابه را پشت سر گذاشته اند و مدتی در  شهر مونشن زندگی می کنند، صحبت کنند. آنها اغلب می توانند پروسه و ارتباطات را بهتر توضیح دهند و چالش های روزهای اولیه را درک کنند.

 

حمایت (اسپانسر) چگونه است؟

به عنوان اسپانسر، شما فرد ارتباطی هستید و به عنوان پل ارتباطی بین محیط اجتماعی و فردی که برای او کمک کنید، عمل می کنید. حامیان (اسپانسران) بر اساس علایق، مهارت ها و کاربردهای  آنها به صورت جداگانه تقسیم میشوند (به اصطلاح "matching").

 

آماده شدن برای اسپانسری 

برای آماده شدن اسپانسری، همراه با پروژ  "Gemeinsam Aktiv"، ما یک جلسه اطلاعاتی اجباری را ارائه می دهیم که شما در آن اطلاعات دقیقی در مورد برنامه حمایت، فرصت های دیگر برای مشارکت با شورای پناهندگان شهر مونشن، و دانش اولیه در مورد فرار، پناهندگی و اسکان مجدد دریافت کی کنید. 

 


شما می توانید تاریخ جلسه های معلوماتی فعلی را در اینجا بیابید.

 

شرکت در کنفرانس های اطلاعتی پیش نیاز به عهده گرفتن حمایت (اسپانسری) است. کنفرانس های به صورت آنلاین در عصر برگزار می شود و هر کدام تقریباً ۲ ساعت طول می کشد.

پس از کنفراس های اطلاعاتی، حامیان بر اساس علایق، مهارت‌ها و کاربردهای احتمالی افراد به صورت جداگانه با افراد اختصاص داده می‌شوند (به اصطلاح «تطبیق»). شما به safe ways متصل هستید و در صورت داشتن هر گونه سوال یا مشکل، پشتیبانی دریافت می کنید. هیچ تعهد مالی انجام نمی شود.

 

علاقه دارید یک اسپانسر شوید؟

 

پس برای ما ایمیلی به  و یا از طریق فورمه ارتباطی بنویسید.

 

 

 

 

 

Social Media

 

icon-facebook

icon-instagram