Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
 

برنامه های پذیرش ایالتی

 

برنامه های پذیرش ایالتی، برنامه های پذیرش بشردوستانه هستند که می توانند در سطح ایالت مطابق با ماده ۲۳ بند ۱ قانون اقامت  انجام شوند. 

این دولت فدرال را قادر می سازد تا به برخی از خارجی ها به دلایل حقوق بین الملل یا دلایل بشردوستانه یا برای محافظت از منافع سیاسی آلمان اجازه اقامت اعطا کند. با این حال، راه اندازی چنین برنامه ای تنها با موافقت وزارت کشور فدرال (BMI) امکان پذیر است.

بنابراین برنامه های پذیرش ایالتی مسیر دسترسی امن دیگری را برای پناهندگانی که نیاز به حفاظت دارند نشان می دهد.

زمینه برنامه های پذیرش ایالتی

وزارت فدرال موافقت خود را با برنامه های پذیرش ایالتی در سال ۲۰۱۳ در چارچوب جنگ داخلی در سوریه بر اساس توصیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای پذیرش پناهندگان سوری از طریق برنامه های دیگر علاوه بر اسکان مجدد صادر کرد.

برنامه های پذیرش ایالتی چگونه است؟

این برنامه ها در ایالت های فدرال جداگانه تنظیم می شوند. مانند برنامه های پذیرش فدرال، معیارهای مرتبط در مقررات مشخص شده است. اما به طور کلی برنامه های پذیرش دولتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: برنامه های پذیرایی دولتی با اعلامیه تعهد و برنامه های بدون تعهد.

  • LAP با اعلامیه تعهد: برای پذیرش، فردی با درآمد کافی بالا باید در قلمرو فدرال پیدا شود که بتواند تضمین کند که ایالت در پنج سال اول پس از ورود هیچ هزینه ای را متحمل نخواهد شد. این بدان معناست که مردم باید محل زندگی و امرار معاش خود را تأمین کنند یا با حمایت خانواده یا جامعه مدنی آنها را پوشش دهند. با این حال، در بسیاری از موارد بیمه درمانی توسط ایالت فدرال پوشش داده می شود.

  • LAP های بدون اعلامیه تعهد: پروسه های مشابه اسکان مجدد نیز نامیده می شوند و در عمل بسیار نادر هستند. این روند از طریق UNHCR انجام می شود و مانند اسکان مجدد است. تنها چیزی که متفاوت است، مزایای دریافتی پس از ورود است، زیرا افراد نمی توانند مزایای اجتماعی از چاب سنتر را دریافت کنند، اما از طریق قانون مزایای پناهجویان تامین مالی می شوند. Schleswig-Holstein در گذشته چنین برنامه ای داشت، اما در حال حاضر وجود ندارد.

چه برنامه های پذیرش ایالتی وجود دارد؟

در گذشته، همه ایالت های فدرال به جز بایرن، برنامه های پذیرش ایالتی خود را راه اندازی کرده بودند. با این حال، اکثر ایالت های فدرال اکنون برنامه های پذیرش ایالتی خود را متوقف کرده اند.

در حال حاضر هنوز برنامه های پذیرش برای اعضای خانواده سوری ها (و در مورد شهر برلین نیز عراقی ها) وجود دارد.

  • Berlin

  • Bremen

  • Schleswig-Holstein

  • Thüringen 

در Schleswig-Holstein همچنین یک برنامه پذیرش ایالتی برای افرادی که نیاز به محافظت دارند بدون پیوند خانوادگی با آلمان وجود دارد.

 

 

 

برنامه های پذیرش ایالتی برای پناهندگان از افغانستان وجود دارد

  • Berlin

  • Bremen

  • Thüringen

 

 

لینک های مفید:

 

 

Social Media

 

icon-facebook

icon-instagram