Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
 

خواسته های ما

 

  • پذیرش فعال پناهندگان از طریق برنامه های مختلف پذیرش و مسیرهای دسترسی امن

  • افزایش قابل توجه و طولانی مدت سهمیه پذیرش در آلمان

  • مدیریت شفاف تر پروسه های موجود و ایجاد یک کانسپت پذیرش در سراسر کشور

  • اجرای تکمیلی برنامه های پذیرش بدون تضعیف حق فردی برای پناهندگی

  • عدم سوء استفاده از برنامه های پذیرش برای کنترل مهاجرت 

Social Media

 

icon-facebook

icon-instagram