Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
 

کاری که ما انجام می دهیم

Safe ways مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد:

  • تهیه و هماهنگی ورود و هنگام ورود از طریق برنامه های پذیرش

  • حمایت از پناهندگان پس از ورود آنها

  • مشاوره جامع در مورد الحاق خانواده و حمایت در طول پروسه 

  • کار سیاسی با دولت ها و مقامات در سطوح محلی و فدرال

  • مستند سازی پروسه برنامه های پذیرش

  • آموزش و ایجاد شبکه با سایر شهرداری های پذیرنده در موضوع مسیرهای مطمن پذیرش و پروسه پذیرش

  • روابط عمومی

Safe ways یک بخش ارتباطی برای پناه جویان است که از طریق برنامه های مختلف پذیرش وارد کشور می شوند و همچنین حامیان، داوطلبان، شهرداری ها و تصمیم گیرندگان سیاسی که در این زمینه فعالیت می کنند.

Safe ways ساعات مشاوره منظم با یک ترجمان برای پناهندگان را ارائه می دهد (به ___ مراجعه کنید

هدف ما همراهی افرادی است، که از طریق یکی از برنامه‌های مختلف پذیریش به آلمان آمده‌اند. در اولین قدم‌هایشان پس از ورود همراهی میشوند، روابط عمومی برای این گروپ از پناجویان و ساختارهای پذیرایی قابل اعتماد - چه در شهرداری و چه در سراسر کشور ایجاد میشود.  مراقبت و مشاوره برای افراد پذیرفته شده باید به طور کلی تضمین شود.

این پروژه به طور فزاینده ای متعهد به بهبود ساختارهای پذیرش در آلمان است. تبادل منظم با همه افراد دخیل در این موضوغ برای جلب توجه به موارد فردی است. باخبر ساختن مقامات از مشکلات و جستجوی راه حل های جایگزین است که می تواند روند پذیرش را بهبود بخشد. ما آموزش های منظمی را برای مشاوران مهاجرت در این زمینه ارائه می دهیم. لطفاً سوالات خود را از طریق این ایمیل ادرس    ارسال کنید.

 

اسکان مجدد (Resettlement) و یا سایر راه های  تکمیلی پذیریش، یک راه حل دائمی و ایمن برای پناهندگان است، دقیقاً به همین دلیل است که ارائه بخش ارتباطی قابل اعتماد و صریح برای افراد، بلافاصله پس از ورود بسیار مهم است. این تنها راه تضمین ورود بدون مشکل و استفاده از حقوق و خدمات است. وجود یک مرکز مشاوره تخصصی، به ویژه با توجه به مشاوره حقوقی و حمایت از نیازهای روانی و صحی ضروری است، زیرا در بیشتر موارد این افراد به ویژه افراد آسیب پذیر هستند.

Social Media

 

icon-facebook

icon-instagram